gmp+

Transport Ci??arowy i Spedycja
Krzysztof Perz, Zbigniew Orzechowski
Sp??ka Jawna
ul. Klonowa 5, 64-420 Kwilcz
telefony
tel. 061-293-50-39
tel./fax. 061-291-50-38
kom. 500-001-039
adresy e-mail
biuro@perz-orzechowski.pl
perz-orzechowski@wp.pl

O firmie

Firma Transport Ci??arowy i Spedycja K. Perz & Z. Orzechowski Sp. J. powsta?a w kwietniu 1994 roku. Od pocz?tku swego istnienia dzia?alno?? polega?a na ?wiadczeniu us?ug spedycyjnych krajowych i mi?dzynarodowych. Przez wszystkie lata obecno?ci na rynku, firma zawsze stawia?a na zapewnienie najwy?szej jako?ci ?wiadczonych us?ug. Dzi?ki szybkiemu rozwojowi nasza organizacja plasuje si? w czo??wce firm transportowo- spedycyjnych w regionie. Zawsze z najwy?sz? ostro?no?ci? i staranno?ci? dobieramy swoich kontrahent?w co stanowi klucz do osi?gni?tego sukcesu. Dzisiaj mo?emy poszczyci? si? posiadaniem najnowszych ci?gnik?w siod?owych marki Scania, a nasi kierowcy to kompetentni z du?ym do?wiadczeniem zawodowym fachowcy, laureaci mi?dzynarodowych turniej?w sprawno?ciowych. Transport Ci??arowy i Spedycja K. Perz & Z. Orzechowski Sp. J. zyska?a przede wszystkim opini? bardzo wiarygodnej i rzetelnej firmy, co jest warto?ci? najcenniejsz?. Potwierdzeniem jako?ci ?wiadczonych us?ug?s? wydane certyfikaty jako?ci:

  • Certyfikat GMP+B.4.1 od 18-02-2009 roku wydany przez Moody International Polska sp. z o.o.
  • W latach 2007-2012 posiadali?my Certyfikat ISO 9001:2008

Obecnie si?? nasz? stanowi?:

  • 25 ci?gnik?w siod?owych marki Scania
  • 3 ci?gniki siod?owe marki MAN
  • 28 naczep
  • 10 silos?w

Oferujemy us?ugi krajowe i zagraniczne

Zapraszamy do wsp??pracy

K. Perz & Z. Orzechowski

· © 2009 Perz i Orzechowski · projekt i wykonanie: artiworks.pl · hosting: ekonto.net
stronę najlepiej odczytywać w przeglądarkach: Internet Explorer 7, Firefox 3, Opera 9

Informujemy, że strona korzysta z plików cookies.
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej Zamknij